A MEGÚJULÓ ENERGIÁRÓL

Napjainkban egyre gyakrabban hallott kifejezések: klímaváltozás, széndioxid kibocsátás, ózonlyuk. A vészharangot egyre gyakrabban kongatják, és már nem csak a „radikális zöldek”.
Egyre gyakrabban halljuk, megújuló energia.
Sajnos ez a kifejezés is kezd kampányszerűvé válni, és mint ilyen túl tág értelmezést kapott, és például olyan energiahordozókat is, ide sorolnak egyesek, aminek ehhez semmi köze.
Mi is a megújuló energia? Az, amelyet a természet szinte korlátlanul újratermel, úgy, hogy közben nem szennyezi a légkört, vizeinket, a Földet.
Sokan ide sorolják a biomassza tüzelést, egy egyenleget látnak abban, hogy a tüzeléskor kibocsátott széndioxid csak annyi, amennyit a tüzelőanyag még növény korában kivont a légkörből, nem számolnak azzal a károsanyag kibocsátással, ami a kitermelés és a fogyasztóhoz szállítás alatt történik. Emiatt csak a környezetkímélő energiák közé sorolnám.
Az igazán megújuló energia, a nap, szél, víz, tengeri ár-apály és hullám energiája.
Sajnos ma még drága berendezésekkel tudjuk kiaknázni ezeket, az energiaforrásokat.
Ami  emberek által legközvetlenebbül „befogható” az a napenergia.
- Napkollektorral fűthetünk, vizet melegíthetünk.
- Napelemmel áramot termelhetünk.
Mindkettőre jellemző azonban, hogy többnyire nem esik egybe az energiatermelés és fogyasztás időpontja, azaz, amikor legtöbbet kellene fűteni, akkor süt legkevésbé a nap. Az energia tárolásával oldható meg a dolog. Az áramtermelés esetén szóba jöhet a hálózatba való táplálás, és úgynevezett ad-vesz mérővel való elszámolás. Ez a megoldás Hollandiában például már húsz éve működik, míg nálunk a mai napig csak egy hatalmas bürokráciával körberakott elvi lehetőség.
-Ugyancsak a napenergiát hasznosítja a hőszivattyú is, hisz a nap által felmelegített talajból von ki hőt. Mondhatjuk, egy rész villamos energia, négy rész földhő adja a fűtési energiát. A nyugati országokban rohamosan terjed a hőszivattyú, vagy a napkollektor, akár e kettő kombinációja.
A környezettudatosságon túl azonban komoly anyagiakkal is rendelkeznünk kell, ha ilyen környezetkímélő és nem utolsó sorban takarékos berendezést akarunk építetni.
Létezik pályázati lehetőség, de szerintem nagyságrendekkel nagyobb támogatásra, vagy kedvezményes hitellehetőségre lenne szükség, hogy ne csak szavakkal tegyünk a klímaváltozás ellen.
Ez lehetne az igazi BEFEKTETÉS A JÖVŐBE!

 

 

plants